top of page
Bygg

BYGG OG ANLEGG

iGAB Garanti stiller byggherregaranti som sikkerhet for byggherrens forpliktelser i henhold til underliggende NS-kontrakt. I de fleste tilfellene dreier dette seg om betalingsforpliktelser til utførende entreprenør, men kan i noen tilfeller omhandle andre forpliktelser, eksempelvis prosjektering. NS-garanti er avtaler mellom profesjonelle parter og kan fravikes ved avtale.

Ved en totalentreprise stilles det kun én garanti mot totalentreprenør, mens det ved del-entrepriser stilles garantier mot flere leverandører. For totalentrepriser er standarden at det stilles 17,5 prosent av kontraktssummen (inkl. mva.), mens standarden for delentrepriser er 15 prosent av kontraktsummen.
 
Etter standarden skal entreprenør stille garanti på ti prosent av kontraktssummen mot byggherren. Forskjellen i prosentsats mellom byggherregaranti og entreprenørgaranti skyldes reglene om innestående beløp som faktureres etter ferdigstillelse.
 

En byggherregaranti kan sidestilles med en bankgaranti
og gir samme beskyttelse og sikkerhet som denne.

En byggherregaranti fra iGAB Garanti har enkel og rask administrasjon og ingen rammeprovisjon eller andre administrasjonskostnader.
 
iGAB Garanti tilbyr flere garantiprodukter som kan benyttes i sammenheng med boligutvikling og entreprenørvirksomhet– inkludert byggherregaranti som omfatter utbyggers forpliktelser overfor entreprenøren.

bottom of page