top of page
Byggsikkerhet

BYGGSIKKERHETSGARANTI

iGAB garanti stiller byggsikkerhetsgaranti etter Bustadoppføringslova. Dette er en kombinasjon av utførelsesgaranti og reklamasjonstidsgaranti, som de fleste entreprisekontrakter krever at entreprenøren stiller som sikkerhet for at engasjementet kan fullføres.

Byggsikkerhet beskytter deg som forbruker mot eventuelle merkostnader som kan oppstå hvis entreprenøren ikke oppfyller forpliktelsene i entrepriseavtalen i entreprise- eller reklamasjonstiden.
 

Byggsikkerhet fra oss etter Bustadoppføringslova frigir likviditet og har ingen innvirkning på selskapets kassekreditt. Garantien kan sidestilles med, og gir samme beskyttelse og sikkerhet som, en bankgaranti.
 

iGAB garanti jobber utelukkende med garantier. Dermed kan vi tilby deg unik spisskompetanse innenfor alt som har med garantier å gjøre. iGAB garanti tilbyr et komplett sett av garantier som kan benyttes i entreprisesammenheng, blant annet en garanti som omfatter entreprenørens forpliktelser i et kontraktsforhold.

 

Med vår ekspertise kan vi også tilby skreddersydde løsninger tilpasset en bestemt virksomhet.

bottom of page