top of page
Tjenester

VÅRE TJENESTER

iGAB Garantier har som
mål å kunne tilby norske virksomheter alle garantier våre kunder etterspør i markedet. Hvis du har spesielle behov som ikke dekkes av våre eksisterende produkter, prøver vi i fellesskap å finne en skreddersydd løsning for din virksomhet.

iGAB Forsikringsmegling
er en helt uavhengig forsikringsmegler som leverer meglertjenester og strategisk rådgivningstjenester innenfor skade-, livs- og pensjonsforsikring.


iGAB Forsikringsmegling
er en solid uavhengig risikorådgiver i det norske og skandinaviske markedet.

Din oppgave er å nyte båtlivet på fjorden – vår jobb er å sørge for at du har riktige og gode båtforsikringer som sikrer deg om uhellet skulle være ute.

iGAB Rådgivning kan skreddersy garantier og forsikringer for bestemte virksomheter og prosjekter. Noen ganger oppstår det behov for spesielle garantier med helt spesielle vilkår.

Vi har kunnskapen, fleksibiliteten og erfaringen som trengs for å skreddersy slike garantier og forsikringer.

bottom of page