top of page
TOLLKREDITTGARANTI
Litt mørkeblå sirkel.png
Toll

TOLLKREDITTGARANTI

Virksomheter som driver handel over landegrensene, skal i utgangspunktet betale skatter og avgifter til tollmyndighetene. Av praktiske årsaker kan tollmyndighetene gi selskapet en betalingshenstand, men virksomheten må da stille sikkerhet for den tollskylden som betalingshenstanden innebærer.

Slik sikkerhet kan stilles med en tollkredittgaranti fra iGAB garanti. Tollkreditt-garantien gjør at tollmyndighetene får pengene tilbake selv om selskapet skulle bli ende opp som insolvent.


Forutsetninger:

  • Toll-, og bidragsgarantier

  • Tolv måneders varighet

  • Staten mot manglende betaling av en betalingsudyktig skattebetaler

iGAB Garanti jobber utelukkende med garantier. Dermed kan vi tilby deg unik spisskompetanse innenfor alt som har med garantier å gjøre. Tollkredittgarantien er enkel og rask å administrere med kort behandlingstid og helt uten etableringsgebyr og administrasjonskostnader.

 

Tollkredittgarantien kan sidestilles med og gir samme beskyttelse og sikkerhet som en bankgaranti.

bottom of page