top of page
RÅDGIVNING
Litt mørkeblå sirkel.png
Forsikring

RÅDGIVNING

iGAB Rådgivning kan skreddersy garantier og forsikringer for bestemte virksomheter og prosjekter. Noen ganger oppstår det behov for spesielle garantier med helt spesielle vilkår.

Vi har kunnskapen, fleksibiliteten og erfaringen som trengs for å skreddersy slike garantier og forsikringer. Hvis du ikke finner den nødvendige garantien her på nettstedet vårt, er du velkommen til å kontakte oss i dag.

iGAB Garanti er det opplagte valget når du trenger en skreddersydd garanti og som kan sidestilles med og gir samme beskyttelse og sikkerhet som en bankgaranti.

Din sikkerhet er at vi som din uavhengige rådgiver, søker bredt i et garantimarked, med fokus på beste kjøp og sikkerhet for at garantien vil fungere om en hendelse inntreffer. 

iGAB Betalingsgaranti er et eksempel på spesielle garantier. iGAB Garanti stiller betalingsgaranti som sikkerhet for kjøpers betalingsforpliktelser.
 

Det betyr i korthet at du som selger får betalt for leverte varer eller tjenester i tilfeller hvor kjøper ender opp som insolvent. En betalingsgaranti er nyttig og viktig når betalingen skal foretas i etterkant av at en vare eller tjeneste er levert. 

bottom of page