top of page
Om oss
OM OSS
  • Linkedin Sosiale Ikon

CEO // Chief Executive Officer
Gard Aleksander Bjørnstad
+47 41 40 48 48

Gard_nettside_smaller.jpg

OM OSS

HUB iGAB er en solid forankret forsikringsmegler med garantier, megling av forsikringsavtaler, og nautisk forsikring som spesialfelt. iGAB tilbyr faglig rådgivning i større forsikringsavtaler på timebasis.

Ansatte har spesialkompetanse på forsikring siden 1985, og megling siden 2000. Virksomheten ble etablert i 2019 og er underlagt konsesjon fra Finanstilsynet, med hovedkontoret i Oslo.

iGAB Garanti har som mål å tilby alle garantiene din virksomhet har behov for i dine prosjekter. Hvis du har spesielle behov som ikke dekkes av de eksisterende produktene våre, prøver vi i fellesskap å finne en skreddersydd løsning.

iGAB har et dyktig, kompetent og smidig team med engasjerte og erfarne rådgivere. Med vår bakgrunn har vi det som kreves for å utarbeide og gjennomføre målrettede leveranser for våre kunder. Vi samarbeider kun med internasjonale forsikringsgivere som er ratet A eller bedre samt de norske forsikringsselskapene.

 

Du som kunde skal oppleve forsikring som enkelt og være helt trygg med tanke på din fremtid.

bottom of page