top of page
SKATTETREKKSGARANTI
Litt mørkeblå sirkel.png
Skattetrekk

SKATTETREKKSGARANTI

I henhold til skattebetalingsloven må alle virksomheter i Norge som utbetaler lønn eller pensjoner, sørge for innbetaling av skatt (forskuddstrekk).

Det vanlige er at skattepengene settes inn på en sperret konto, som er en såkalt skattetrekkskonto. Pengene er bundet – på denne kontoen – frem til utbetalingen, og kan kun utbetales til kemnerkontoret. Disse pengene står rentefritt på sperret konto.

En skattetrekksgaranti kan sidestilles med innbetaling til en sperret konto.
Med skattetrekks-garantien får skattekreditorene (staten) i stedet en forsikring som dekker tilfeller der et selskap ikke kan betale skatten for de ansatte på termindato.

Skattetrekksgarantien som stilles av iGAB, er godkjent av kemnerkontorene for sikring av trekkansvar. På den måten kan selskaper frigjøre kapital som ellers ville ha vært bundet på skattetrekkskontoen, og spare mye administrasjonsarbeid.

Med vår ekspertise kan vi også tilby skreddersydde løsninger tilpasset bestemte behov. En skattetrekks-garanti fra oss frigir likviditet til selskapet ditt og har ingen innvirkning på selskapets kassekreditt.

Den er enkel og rask å administrere, med kort behandlingstid og helt uten etableringsgebyr og administrasjonskostnader.

Skattetrekksgarantien kan sidestilles med – og gir samme beskyttelse og sikkerhet som – en bankgaranti.

 

Likviditet

Hvis du kjøper en skattetrekks-garanti letter det trykket på for eksempel kasse-kreditt eller andre kreditprodukter du bruker i selskapet. Virksomheten får nå tilgang til ekstra likviditet da du slipper å overføre penger til skattetrekkeskontoen før den skal betales på vanlig måte på satt dato.

Send mail i dag: post@igab.no

bottom of page