top of page
ENTREPRENØRGARANTI
Litt mørkeblå sirkel.png
Entreprenør

ENTREPRENØRGARANTI

iGAB Garanti tilbyr uavhengig rådgivning og er alltid på «din side av bordet». Entreprisekontrakter etter norsk standard (NS) krever at entreprenører stiller sikkerhet til bestilleren som garanti for at forpliktelsene under entreprisen kan fullføres. Sikkerheten gjelder også ansvar i reklamasjonstiden etter at entreprisen er fullført.

Byggsikkerhet er en kombinasjon av utførelsesgarantien og reklamasjonstids-garantien, og beskytter bestillere mot eventuelle merkostnader som kan oppstå dersom entreprenøren ikke fullfører forpliktelsene i henhold til entreprisekontrakten i entreprise- eller reklamasjonstiden.
 

iGAB Garanti er det opplagte valget når du trenger å sikre deg gode innkjøp. Vi søker alltid etter beste leverandører med minimum A-ratet papir, gitt av anerkjente rating byrårer. Det å kjøpe feil eller på svake papirer på byggsikkerhet kan gi prosjektet store vanskeligheter og betydelige merkostnader.

En entreprenørgaranti gjelder videre ut reklamasjonstiden – også etter overlevering av kontraktarbeidet. 

Entreprenørgarantier stilles ikke bare mot byggherre, men også mellom under-entreprenører og totalentreprenører. 

Entreprenørgaranti fra iGAB garanti har enkel og rask administrasjon og ingen rammeprovisjon eller andre administrasjons-kostnader.

iGAB Garanti tilbyr flere typer garantier som benyttes i sammenheng med entreprise.

 

iGAB Garanti jobber utelukkende med garantier. Dermed kan vi tilby deg unik spisskompetanse innenfor alt som har med garantier å gjøre. iGAB Garanti tilbyr et komplett sett med garantier i henhold til Bustadoppføringslova og Norsk Standard. Med vår ekspertise kan vi også tilby skreddersydde løsninger tilpasset en bestemt virksomhet. Byggsikkerhet fra oss frigir likviditet og har ingen innvirkning på selskapets kassekreditt. Den er enkel og rask å administrere. Byggsikkerheten kan sidestilles med og gir samme beskyttelse og sikkerhet som en bankgaranti

bottom of page