top of page
  • Forfatterens bildeHUB iGAB

iGAB har fått konsesjon

Oppdatert: 30. okt. 2019

Forsikringsnestor Gard A. Bjørnstad har fått konsesjon til å drive meglerhus innen forsikring

og garantier fra Finanstilsynet.

Gard Aleksander Bjørnstad

– Det er gledelig å endelig være operativ i forsikringsmarkedet etter noen måneder i sivet,

sier forsikringsmegler Gard A. Bjørnstad i forsikringsmegleren HUB iGAB.

1. oktober innvilget Finanstilsynet konsesjonssøknaden til forsikringsmegleren HUB iGAB.

Solid forankret Forsikringsmegleren HUB iGAB ble etablert på vårparten i år, og skal drive med garantier, megling

av forsikringsavtaler og nautisk forsikring som spesialfelt. – Dette har vært mitt fagfelt i snart tjue år, og min spesialkompetanse siden 1985, og vi har vært aktiv med megling siden 2000, sier Bjørnstad. Gard A. Bjørnstad har med seg et dyktig team med kompetente og erfarne rådgivere.

Forsikring enkelt forklart Bjørnstad har en enkel filosofi knyttet til forsikring og det er at kunden skal vite om alle potensielle utfordringer, men det skal ikke være så komplisert forklart. – Vi gjør forsikringer og garantier enkelt, og hvorfor gjøre det så vanskelig, sier han. Du som kunde skal oppleve forsikring som enkelt og helt trygt med tanke på din fremtid.

Comments


bottom of page